Sản phẩm sẽ trở về giá gốc khi hết giờ

 
 
-6%
-5%

Đuôi bò

Thăn bò Úc

180.000
-40%

Tái Bò Nóng

Giò heo

45.000
-7%

Tái Bò Nóng

Bò kho 123

95.000
-4%

Tái Bò Nóng

Bò viên

125.000
-6%
145.000
-4%
-4%
135.000