Sản phẩm sẽ trở về giá gốc khi hết giờ

 
 
-25%
-8%
110.000
-20%

Tái Bò Nóng

Gà nhập khẩu

79.000
-12%

Tái Bò Nóng

Bò kho loại 1

115.000
-7%

Tái Bò Nóng

Bò viên

139.000
-4%
139.000
-1%
139.000
-12%
145.000