Sản phẩm sẽ trở về giá gốc khi hết giờ

 
 
-18%
-5%

Đuôi bò

Thăn bò Úc

180.000
-40%

Tái Bò Nóng

Giò heo

45.000
-14%

Tái Bò Nóng

Bò kho

95.000
-4%

Tái Bò Nóng

Bò viên

125.000
-4%
125.000
-7%
-7%
135.000